เกี่ยวกับเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด แบบครบวงจร

บริษัท ริคเกอร์การ์ด แอนด์ คลีน จำกัด

บริษัท ริคเกอร์การ์ด แอนด์ คลีน จำกัด เปิดให้บริการดำเนินธุรกิจในด้านรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด แบบครอบคลุมและครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การทำงานของผู้เชี่ยวชาญทางด้านรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด ทำให้บริษัทของเราพร้อมที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด อย่างเต็มศักยภาพ

ซึ่งทางบริษัทได้ตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเป็นที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สมกับที่ลูกค้าไว้วางใจ โดยพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความสะอาด ทุกท่านของบริษัทได้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร ตรวจสอบประวัติ และถูกฝึกฝน อบรม จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่มีทักษะ มีความชำนาญ อย่างเป็นมืออาชีพในด้านการรักษาความปลอดภัยมาอย่างดีเยี่ยม ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังมีการพัฒนาคุณภาพและรักษาคุณภาพอันดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามผล ตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และรวมไปถึงครอบคลุมการจัดการความรับผิดชอบและประกันความเสียหายอย่างเป็นมาตรฐานและสากล

วิสัยทัศน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นสร้างมาตรฐาน ของการให้บริการ ในด้านรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสะอาด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและรักษาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องอย่างสูงที่สุด พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคง และความมั่นใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้รักในศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย และเสียง ข้อคิดเห็นจากลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการให้บริการของเรา เรายินดีและน้อมรับเพื่อนำปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริงและตรงวัตถุประสงค์แก่ลูกค้า

สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยหรือรักษาความสะอาดกับเรา