รับสมัครพนักงานทำความสะอาด

รับสมัครพนักงานรักษาความสะอาดจำนวนมาก

สมัครงาน

บริษัท ริคเกอร์การ์ด แอนด์ คลีน จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานรักษาความสะอาดจำนวนมาก ดูรายละเอียดการสมัครงานได้ด้านล่าง

คุณสมบัติพนักงาน

 1. เป็นชาย-หญิง อายุ 18 – 50 ปี
 2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
 3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต
 4. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
 5. ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน (โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น ยกเว้นความผิด ลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท)
 6. ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา

สมัครงานเลย เพื่ออนาคตของท่าน

สวัสดิการพนักงาน

 1. ค่าแรงตามประกาศบริษัทและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 2. เบี้ยขยันรายเดือน ตามที่บริษัทประกาศ
 3. เบี้ยขยันรายวัน ตามที่บริษัทประกาศ
 4. 1 สัปดาห์ มีวันหยุด 1 วัน
 5. มีเงินเบิกทุกวันพุธ
 6. มีประกันสังคม,ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน,นักขัตฤกษ์
 7. ประกันชีวิตวงเงิน 120,000 บาท
 8. จ่ายค่าแรงทุกวันที่ 1 ผ่านบัญชีธนาคาร

สมัครงานเลย เพื่ออนาคตของท่าน