รับสมัคร รปภ. และหัวหน้าชุดจำนวนมาก

บริษัท ริคเกอร์การ์ด แอนด์ คลีน จำกัด เปิดรับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย และหัวหน้าชุด จำนวนมาก

รับสมัครงาน

บริษัท ริคเกอร์การ์ด แอนด์ คลีน จำกัด ต้องการรับสมัคร รปภ. และหัวหน้าชุด รปภ. จำนวนมาก หากท่านสนใจร่วมงานกับเราสามารถดูรายละเอียดการสมัครงานได้ด้านล่าง

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวนมาก

คุณสมบัติพนักงาน

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพร่างกายเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ไม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
 • บริษัทฯจะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม

รายได้

 • ค่าจ้าง (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด) (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
 • ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ค่าล่วงเวลาในการทำงาน (ตามกฎหมายกำหนด)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิต
 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • เงินฌาปณิจสงเคราะห์
 • เงินกู้ยืม
 • ปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ
 • ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจสารเสพติด
 • ตรวจประวัติอาชญากร
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

รายได้และสวัสดิการของเรา สามารถพูดคุยกันได้อีกครั้งในวันที่มาสมัครกับเรา

สมัครงานเลย เพื่ออนาคตของท่าน

หัวหน้าชุด จำนวนมาก

คุณสมบัติพนักงาน

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 – 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับชั้น ม. 3 เป็นต้นไป
 • มีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย ถ้าเคยเป็นหัวหน้าชุดมาก่อนจะพิจารณาเป็
 • มีสุขภาพร่างกายเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ไม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
 • บริษัทฯจะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม

รายได้

 • ค่าจ้าง (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด) (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
 • ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
 • ค่าล่วงเวลาในการทำงาน (ตามกฎหมายกำหนด)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิต
 • เงินเบิกล่วงหน้า
 • เงินฌาปณิจสงเคราะห์
 • เงินกู้ยืม
 • ปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ
 • ตรวจสุขภาพ
 • ตรวจสารเสพติด
 • ตรวจประวัติอาชญากร
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

รายได้และสวัสดิการของเรา สามารถพูดคุยกันได้อีกครั้งในวันที่มาสมัครกับเรา

สมัครงานเลย เพื่ออนาคตของท่าน