บริการรักษาความสะอาด

เรามีบริการรักษาความสะอาดทุกรูปแบบ ตั้งแต่ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย คอนโด โรงงาน และทุกสถานที่

บริการรักษาความสะอาด

บริษัทของเราที่มากด้วยผู้เชี่ยวชาญและเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในด้านรักษาความปลอดภัยแล้ว บริษัทของเรามีอีกหนึ่งบริการพร้อมที่จะให้บริการ คือบริการรักษาความสะอาดที่ครอบคลุมและครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบการจัดการทีมีคุณภาพชั้นเยี่ยม พร้อมให้บริการด้วยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยการให้ทักษะความรู้ ในการรักษาความสะอาดจากผู้เชี่ยวชาญในด้านรักษาความสะอาดมาเป็นอย่างดีและบริษัทของเราจะไม่หยุดพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับบริการรักษาความสะอาดที่ได้คุณภาพที่เป็นมาตรฐานและเต็มประสิทธิภาพ

บริการของเรา

เราให้บริการรักษาความสะอาดที่พร้อมนำระบบการจัดการที่ทันสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้ได้คุณภาพของการบริการที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง แม่นยำ เราพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าในทุกหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีบริการดังต่อไปนี้

บริการทำความสะอาดบ้าน และที่อยู่

 • การบริการในส่วนนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะต้องคัดสรรพนักงานให้มีบุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ ตลอดจนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการ

 • ทำสะอาดภายในอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม ด้วยพนักงานที่ผ่านการอบรม การทำความสะอาดที่อยู่ อาศัย

บริการทำความสะอาดคอนโดมิเนียม

 • บริการทำความสะอาดอพาร์ทเมนต์ คอนโด พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของอาคารชุดพักอาศัย ขัดพื้น ดูดฝุ่นพรม

บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า

ความเรียบร้อยของสถานที่พร้อมความสะอาดในทุกพื้นที่ก่อนห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการแก่ลูกค้า ถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ให้ความสำคัญด้านการบริการดังนี้

 1. คัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยเน้นประสิทธิภาพความรวดเร็ว สามารถครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ในเวลาจำกัด เพื่อสนับสนุนงานให้เกิดความสะอาดสวยงามก่อนห้างฯ เปิดบริการ
 2. กำหนดแผนงานในการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ให้สะอาดตลอดเวลา โดยไม่รบกวนความสุขในการใช้บริการ ของลูกค้า
 3. เน้นการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำพื้นต้องแห้งสะอาด โถปัสสาวะไม่มีสิ่งปฏิกูลตกค้าง โถอุจจาระและที่รองนั่งสะอาดน่าใช้ อ้างล้างมือและกระจกเงาสะอาดพร้อมใช้และมีบรรยากาศหอมสดชื่นตลอดระยะเวลาห้างเปิดบริการ เน้นบันทึกการติดตามและตรวจสอบคุณภาพงานประจำวัน โดยครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ

บริการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม

 • จากการคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นจุดสำคัญที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มหันมาใส่ใจต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และประยุกต์การบริหารงานให้สอดคล้องต่อมาตรฐานระบบคุณภาพเราจึงให้บริการทำความสะอาด โดยพนักงานที่ได้รับการอบรมเป็นการเฉพาะเพื่อรับทราบและปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงงาน โดยไม่ยุ่งเกี่ยว หรือก้าวล่วงเข้าไปในกระบวนการผลิตหรือพื้นที่หวงห้าม

บริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน

 • ทั้งองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เราให้บริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกทั้งแบบเป็นประจำหรือเป็นช่วงเวลา เพื่อให้สำนักงานดูสะอาด มีสุขอนามัยที่ดีสำหรับลูกค้าและพนักงานทุกคน
สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยหรือรักษาความสะอาดกับเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

 • เรา พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
 • เรา การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน
 • เรา มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งจากในประเทศ และ ต่างประเทศ
 • เรา รักษามาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล
 • เรา ไม่มีปัญหาเรื่องพนักงานหยุดงาน เพราะเรามีพนักงานทดแทนเสมอ
 • เรา มีความพร้อมในการส่งมอบการบริการทำความสะอาด
 • เรา มีระบบการแก้ไขปัญหารวดเร็ว
 • เรา มีผู้บริหารมีความรู้และแก้ไขงานบริการได้อย่างแท้จริง
 • เรา มีการติดต่อประสานงานที่ดีหลังเริ่มงาน
สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยหรือรักษาความสะอาดกับเรา

เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกายพนักงานทำความสะอาด มีลักษณะดังนี้