การกำกับดูแลพนักงานรักษาความสะอาด

เรามีการกำกับดูแล พนักงานรักษาความสะอาด อย่างทั่วถึง

การกำกับดูแลพนักงานรักษาความสะอาด

ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ พนักงานทำความสะอาด แต่ละที่นั้น จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจของทางบริษัทฯ โดยทางผู้ตรวจสอบ จะเข้าไปรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ทั้งจากพนักงานทำความสะอาดเอง และจากผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปเราจะมีแบบฟอร์มการประเมิน ผลการทำงานของ พนักงานทำความสะอาด ให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่ควบคุมดูแลเรื่องอาคารสถานที่ เพื่อเป็นข้อมูลส่งกลับบริษัท ในการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานทำความสะอาด และความพึงพอใจของลูกค้า

เกณฑ์การประเมิน

  1. พนักงาน ต้องมีความพร้อมในการปฎิบัติงาน เครื่องแต่งกายต้องเรียบร้อยมิดชิด ตัวอย่างเครื่องแต่งกาย ดูได้ในหน้า บริการรักษาความสะอาด
  2. อุปกรณ์ต่างๆ ต้องสามารถใช้งานได้ อย่างไม่มีข้อบกพร่อง ถ้ามีอุปกรณ์ชำรุด พนักงานจะต้องแจ้งกับบริษัท และเบิกอุปกรณ์ชุดใหม่ เพื่อให้งานไม่สะดุด
  3. น้ำยาทำความสะอาดประเภทต่างๆ มีปริมาณเหลือเพียงพอที่จะปฎิบัติงานหรือไม่ ถ้าน้ำยาทำความสะอาด หมดอายุ หรือ ใช้งานไม่พอ พนักงาน จะต้องแจ้งเบิกแก่บริษัท เพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้
  4. การเข้าออกงาน ของพนักงานต้องเป็นไปตามระเบียบ และข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า
  5. ความชำนาญในการทำความสะอาด พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรม มาอย่างดี พร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบ
สนใจใช้บริการรักษาความปลอดภัยหรือรักษาความสะอาดกับเรา